​סיווג לרמות של תואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם.
מידע על המבחן הפסיכומטרי ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות והערכה (ת.ד. 26015, ירושלים 91260 טל. 02-6759555).
 
הרמה הנדרשת באנגלית כתנאי להתחלת הלימודים באוניברסיטה היא בסיסי לפחות )ישנן מחלקות שבהן קיימת דרישה לרמה גבוהה יותר( למעט בקמפוס אילת, שם הקבלה תתאפשר גם מרמה טרום בסיסי ב.
מועמדים שסווגו מתחת לרמה הנדרשת באנגלית, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניברסיטה גם אם עומדים הם בדרישות הקבלה האחרות.
 
כל המועמדים שהתקבלו בקבלה אוטומטית )הפטורים מהמבחן הפסיכומטרי( או מועמדים שסווגו לרמה הנמוכה מבסיסי, חייבים להבחן בבחינת המיון באנגלית )אמי"ר) הנערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 

 
 
ידיעון מדור רישום: לחץ\י כאן
 
א.
פטור מלימודי אנגלית – ציון 134 ומעלה בפסיכומטרי (או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת  מתקדמים ב'.
ב. 

מתקדמים ב' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 120-133.

קורס מתקדמים ב' מתמקד בשיפור מיומנויות בקריאה אקדמית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים. 
קורס מתקדמים ב' נלמד 4 ש"ש סמסטריאליות.​ 
הקורס מעניק פטור.
ג.

מתקדמים א' :

ציון בפסיכומטרי בטווח 100-119 (או על סמך סיום בהצלחה של קורס בסיסי).

קורס מתקדמים א' הינו ברמה מתקדמת ומתמקד בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית. מטרתו להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים.
קורס מתקדמים א' הוא בן 4 ש"ש סמסטריאליות.
מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים ב'. 
.

בסיסי:  

ציון בפסיכומטרי בטווח 85-99 (או סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי

א ב או טרום בסיסי ב).

 
קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים. הוא כולל הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא.

מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים א'.

קורס בסיסי בן 6 ש"ש סמסטריאליות.
סטודנט העובר מאחת מהאוניברסיטאות: העברית, הטכניון, תל-אביב, בר אילן, חיפה והאוניברסיטה הפתוחה, יוכל להמשיך ללמוד אנגלית עפ"י אישור שיציג על לימודי אנגלית מהאוניברסיטה בה למד, בתנאי שרמתו בסיסי לפחות.
 
ציון עובר בקורסים ברמה אקדמית:
בסיסי - ציון מעבר בכל הפקולטות56 .
מתקדמים א' וב' - ציון מעבר בכל הפקולטות  56 .
ציון מעבר בפקולטה למדעי הבריאות )למעט לביה"ס למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקאנטי ומדעי המעבדה הרפואית בהם ציון המעבר 56-70 .)
 
קיימת חובת נוכחות בכל שעורי האנגלית כשפה זרה.
 
הערה: פרטים נוספים ניתן לראות בשנתון של כל פקולטה. כאן