תיאור קורסים:
 
בסיסי:  הקורס הינו קורס קדם אקדמי. הסטודנט נחשף לראשונה למאמרים ברמה אקדמית קלה. המאמרים נבחרו מכתבי עת  מקצועיים, ומכילים כ-25 פסקאות. הדגש בקורס הוא על כישורי שפה, פיתוח אוצר המילים, הבנת משפטים וכן רכישת מיומנויות קריאה, מציאת הרעיונות המרכזיים במאמר.
מתקדמים א: הקורס הינו קורס קדם אקדמי המבוסס על קריאה וניתוח מאמרים אקדמיים הנלקחים מכתבי עת אקדמיים. בקורס נרכשות מיומנויות המכינות את הסטודנט לקראת קריאת חומר אקדמי ברמה גבוהה.
מתקדמים ב : הקורס הינו אקדמי. הקורס מבוסס על קריאה וניתוח מאמרים ארוכים, ברמה אקדמית גבוהה,  תרגילים בסקירת מבנה המאמר, איתור מקומן של הנקודות העיקריות במאמר הארוך. המאמרים מאופיינים במורכבות השפה, מורכבות מבנה המשפט וארגון המידע.