תקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:
 
א.
עברו את פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).
ב.
סטודנט שסיים את לימודי האנגלית באחת האוניברסיטאות המוכרות ע"י המל"ג .סטודנט המשלים קורס שווה לרמת מתקדמים ב ' של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי אנגלית . עליו להציג אישורים מתאימים.
ג.
בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, אריאל, חיפה , העברית, הפתוחה והטכניון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אישורים על קורסים באנגלית הנלמדים באוניברסיטה פתוחה [או כל אוניברסיטה מוכרת אחרת] –

יש להציג גיליון ציונים מקורי + חתימה וחותמת  בלבד! לא תהיה הכרה באישורים אחרים.