​סטודנט המעוניין לפנות לוועדת הוראה ביחידה לאנגלית כשפה זרה:
נא למלא הטופס בקשה לוועדת הוראה
ולשלוח סרוק למייל של היחידה לאנגלית כשפה זרה
 
תודה מראש