​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות תשפ"ד    

מועדי בחינה לתשפד- אנגלית כשפה זרה.

רוח וחברה תשפד ב.

הנדסה וטבע תשפד ב.