​​​ ​​מערכת שעות תש"פ                                                מערכת שעות תשף - סמסטר ב

א תשפ- רוח וחברה.                                              ב הנדסה וטבע - תשפ.

א הנדסה וטבע - תשפ.                                           ב תשפ - רוח וחברה.