​​​ ​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות תשפ"ד    


רוח וחברה תשפד סמסטר א.

הנדסה וטבע תשפד סמסטר א.​