המרכז פועל כדי ליצור גשרים בין ידע מדעי המופק באקדמיה לבין ידע פרופסיונלי המתעצב בשדה החינוכי היישומי. אנחנו מחברים בין מומחיות מחקרית בחינוך ובין הניסיון וההבנה המקומיים של נשות המקצוע בשטח. 

הפעילות במרכז כוללת: שותפויות מחקר ופיתוח (מו"פ) עם שותפים בשדה החינוכי; ליווי בהקמה ותמיכה בקהילות מחקר ופיתוח (מו"פ) מקצועיות של העוסקים בעשייה החינוכית; ופיתוח של ידע פרופסיונלי והטמעתו בכלים ומשאבי למידה מעשיים בשיתוף עם גופי הכשרה ופיתוח מקצועי למורות, מדריכות ומנהלות.

ליצירת שיתופי פעולה בנושא צרו איתנו קשר.

 
​                                                                                                                                              << לעמוד הבית​