​​מחקרים מראים ששפה ודפוסי שיח בכיתה רווים בהטיות מגדריות, המשפיעות על חווית הלמידה של תלמידות ותלמידים ועיצוב זהותם.ן. מחקרי התערבות שמטרתם לנטרל את ההטיות הללו, הצליחו במידה מסוימת בשינוי עמדות המורים.ות, אבל ההטיות היומיומיות, המובלעות בשיח הכיתתי נותרו ללא שינוי. כדי לגשר על פער הידע לגבי אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם אתגר זה, שותפות המחקר והפיתוח בין המרכז לחקר הפדגוגיה – שותפויות אקדמיה-שדה והמרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך, בוחנת כיצד ניתן לקדם הוגנות מגדרית בשיח הכיתתי.

השותפות כוללת תהליך עיצוב ופיתוח מלווה מחקר, שבו שותפות מורות, מדריכות וחוקרת במטרה להשיג את המטרות הבאות: פיתוח אמות מידה וקריטריונים לאבחון, מדידה והבנה של הטיות מגדריות בשיח הכיתתי; פיתוח פרקטיקות, כלים וחומרי לימוד למורה בכיתתו.ה לשם הפחתת הטיות מגדריות וכן הכנת חומרי לימוד התומכים בתיווך הכלים, הבנתם והשיקולים המרכזיים לשימוש בהם; שיפור הפיתוחים על בסיס התנסות מעשית ורפלקציה; המשגה, הנגשה, שיתוף והפצה רחבה של הידע המעשי והתיאורטי. במסגרת המחקר יתועדו אינטראקציות במפגשי צוות הפיתוח, תוצרי הפיתוחים השונים, תצפיות בהוראה בכיתות, התבוננות בתוצרי למידה של תלמידים.ות וראיונות עם מורותות ותלמידים.ות.


המרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך, מבית האגודה לקידום החינוך, הוקם במטרה לקדם מרחב חינוכי שוויוני בישראל, בו לכל ילד וילדה יש את הזכות והאפשרות לממש את הפוטנציאל האנושי המלא שלהם.ן, מבלי להיות מוגבלים.ות על ידי הטיות מגדריות. המרכז עוסק בפיתוח, הטמעה ומחקר של פדגוגיה מקדמת שוויון מגדרי, ופועל באמצעות פיתוח והובלה של תוכניות עירוניות ואזוריות. התוכניות ממוקדות בהכשרת צוותים חינוכיים לפיתוח מיומנויות לזיהוי ההטיות המגדריות בכל ההיבטים של המרחב החינוכי, והטמעת תוכניות חינוכיות ופדגוגיה שמקדמות שוויון. שותפים
logoequity (1).png

צוות המחקר

אביב אורנר

מובילת המחקר

האוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז לחקר הפדגוגיה שותפויות אקדמיה-שדה

avivorner@gmail.com


דפנה צדוק

מובילת הפיתוח

המרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך

dafna.tz@kidum-edu.org.il


טל תמיר

מובילה שותפה לתהליך הפיתוח

מדריכת מחוז תל אביב, היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך

tal.muma@gmail.com


מורות שותפות בצוות הפיתוח:

איריס גולן, ורה ליפשיץ, חיה רייבי, טל אלטמן, יהודית לואטן, יובל פייסר, ליאת פוקס, לירון פריג, מור לוי, נועה מנדל, רוית צדוק-פלד, שרון גורדון

​ 


פרויקטי מחקר ופיתוח>> ​