​​​​​​​​​חינוך כיתה מודע עוני והדרה – פרקטיקות חינוכיות לעבודת מחנכות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית

תיאור הפרויקט

פרויקט זה מתעתד לחקור ולפתח שיח ופרקטיקות של מחנכות אשר עובדות עם ילדים ונוער החיים בעוני והדרה חברתית וזאת באמצעות שותפות עם רשת "בתי הספר האתגריים" של מכון ברנקו וייס. בבסיס הפרויקט מחקר פעולה משתף בשני תיכונים אשר פועלים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ועובדים עם נוער בסיכון. למחקר שלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון כולל מפגשים בלתי פורמליים, ראיונות ותצפיות בבתי הספר במטרה להכיר את הדמויות המרכזיות, ולעמוד על העמדות והתפיסות שלהן כמו גם על הפרקטיקות בהן הן נוקטות. החלק השני בעל אופי סדנאי והוא כולל דיונים של צוות בית הספר עם צוות המחקר בגוף הידע של מודעות לעוני.  החלק השלישי של המחקר הוא בעל אופי של דיון ורפלקציה על הפרקטיקה. במסגרת זו יתקיימו מפגשים של צוות בית הספר וצוות המחקר בהם ידונו בדילמות של צוות בית הספר ובדרכים הרלבנטיות להתמודד איתן לשם למידה ופיתוח ידע משותף.

העבודה המשותפת במסגרת זו תאפשר: (1) זיהוי ומיפוי תפיסות, שיח ופרקטיקות של מחנכות כיתה שעובדות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית, (2) פיתוח משותף של פרדיגמה חינוכית מודעת עוני והדרה חברתית, וכן המשגה וטיוב פרקטיקות חינוכיות התומכות בה.

שותפים

מכון ברנקו וייס

מכון ברנקו וייס פועל בבתי ספר ובקרב צוותי הוראה, בתכניות לתלמידים ובקהילה מתוך אמונה כי חינוך מיטבי הוא המפתח לקידום החברה בישראל. המכון מחויב למצוינות חינוכית ופועל לפיתוח וליישום חדשנות פדגוגית וארגונית בשדה החינוך בישראל. פעילות המכון מכוונת לצמיחה אישית וחברתית ולצמצום פערים חינוכיים בחברה. מכון ברנקו וייס פיתח מודל מקורי למתן מענה לנוער בהדרה ובסיכון חינוכי במסגרת של בתי ספר ייחודיים לנוער בסיכון (כיתות ט'-י"ב). מכאן, במסגרת המכון פועלים בתי הספר האתגריים. אלו הם בתי ספר קטנים, המותאמים לתלמידים שלא מצאו את מקומם במסגרות נורמטיביות אחרות. בתי הספר האתגריים מהווים מסגרת חמה ותומכת לתלמידים אלה, ומובילים אותם להישגים תוך מתן מענה מותאם לצורכיהם המיוחדים והתמודדות עם קשייהם הלימודיים והאישיים.

קרן משפחת ליאון

קרן משפחת ליאון הינה קרן פילנתרופית הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות וחינוך לערכים במערכת החינוך, באמצעות חיזוק מחנכות הכיתה וביסוס תפקידן. הקרן רואה במחנכות הכיתה כסוכן שינוי משמעותי: בהיותן נושאות באחריות לתכלול הטיפול בתלמידים בתחום הפדגוגי, הרגשי והחברתי, הן מהוות את צומת המפגש בין התלמיד, בית הספר והבית ומשפיעות יותר מכל גורם אחר על האופן בו התלמידים תופסים וחווים את ביה"ס. הקרן זיהתה כי למרות שמחנכות הכיתות נתפסות כנכס משמעותי למערכת החינוך בישראל, שורת חסמים מקשים על מימוש התפקיד ומיצוי הפוטנציאל הטמון בו. לפיכך, הקרן החליטה להשקיע בתחומי ליבה ארכימדיים שימקסמו את מימוש פוטנציאל התפקיד ויקדמו שינוי תפיסתי מוכח ומדיד בתחום לאורך שנים, בדגש על השפעת המחנכת על שוויון הזדמנויות. הקרן פועלת בשותפות עם הגורמים המרכזיים העוסקים במלאכה ובראשם משרד החינוך (מחנכים, מנהלים, אגפי חינוך ברשויות מקומיות, עמותות מובילות, חוקרים ואנשי רוח ודעת) לביסוס והגדרת פרופסיית מחנכת הכיתה, לביסוס סטנדרטים, תפיסות, זהות תפקיד, פיתוח מקצועי, פיתוח ידע, מדיניות ותשתיות מיטביות לעבודתן וליצירת נורמת התייחסות חדשה אליהן. כמו כן, הקרן פועלת להרחבת הידע האקדמי באשר לתפקידה של מחנכת הכיתה ובפוטנציאל הגלום בו לקידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים לימודיים וחברתיים וזאת במסגרת תוכנית המחקרים של הקרן הכוללת תמיכה במחקרים יישומיים איכותיים וקידום פורום חוקרים. לפרוט על פעילויות הקרן ותוכנית המחקרים - www.lionff.com

צוות המחקר

​​​אסף משולם assafmsh@ bgu.ac.il
מיכל קרומר-נבו kmichal@bgu.ac.il

עינת וגר-אטיאס eynava@gmail.com

גליה זלמנסון לוי galia@criticalpedagogy.org.il

לימור לוטן imlot92@gmail.com

​​