פרופ' הללי פינסון

פרופסור חברה  

חדר:
בניין 72, חדר 171
טלפון:
08-6461836
מייל:
halleli@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ג' 12:00-13:00
קורות חיים

​​​​​​