המחלקה לחינוך מקבלת בקשות מגופים שונים לפרסם הצעות עבודה לסטודנטים במחלקה.
 
אנו שמחים לסייע לכם באפשרות למצוא תעסוקה מעניינת, גם אם זמנית, לתקופת הלימודים. תוכלו למצוא
 
כאן אפשרויות שונות לפי רמת תואר.
 
למשרות סטודנטים נוספות ניתן להיכנס לאתר המרכז לפיתוח קריירה: