להלן קישור לאבני הדרך לכתיבת עבודת גמר באתר הפקולטה למדעי החברה
להלן קישור לתקנון באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה