הודעה
  

הרישום לעבודת הגמר לפי המגמות לתלמידי הנתיב המחקרי חובה. הרישום חובה  בכל סמסטר החל משנה ב'  עד להגשת התיזה. אי רישום יגרם להפסקת לימודים.

פסיכולוגיה במערכת החינוך :  סמ' א' קוד לרישום הוא 12929997  סמ' ב' 12929998

תכ"ל: סמ' א' 12929995 ב' 12929996                              

מנהל: סמ' א' 12929991 ב'12929992                              

יעוץ חינוכי: א' 12929993 ב' 12929994

מאחלת בהצלחה במחקר וכתיבה מהנה. ​