ShoshanaKeiny.png

  

 
דר' שושנה קיני ז"ל
1926-2013

 

 
דר' קיני הייתה חברת סגל במחלקה לחינוך. דר' קיני מלאה מספר תפקידים במחלקה ובהם ראשת המסלול לתוכניות לימודים והוראה, וראשת הועדה ללימודים מתקדמים. כמורה לביולוגיה בעברה, תחומי המחקר של דר' קיני עסקו בהוראת הביולוגיה, הכשרת מורים, חינוך סביבתי וחשיבה אקולוגית. דר' קיני פרסמה מאמרים רבים והדריכה תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.  

 

 
 
 
 

 

דברי המשפחה

דברי מלכה גורודצקי