EmdaOrr.jpg  

פרופסור אמדע אור ז"ל
1933-2011

 

 

פרופ' אור הייתה חברת סגל במחלקה לחינוך. במקביל לחברותה במחלקה למדעי התנהגות.
פרופ' אור מילאה תפקידים מרכזיים ובהם ראשת המסלול לפסיכולוגית חינוכית וראשת מרכז שטיינר למשפחות חד הוריות. תחומי המחקר של פרופ' אור כללו התמודדות עם סרטן, סלוטוגניות, תפיסת יכולת וייצוגים חברתיים.
פרופ' אור פרסמה מאמרים רבים והדריכה תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.
 

 

 

 
 

 חברים ומכרים כותבים

דברים לאמדע מעדי מאנע