​​​​​המסלול ללימודים אירופיים נלמד לתואר ראשון במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במטרה להכשיר את הסטודנטים והסטודנטיות להבנת הפוליטיקה והמשטר של האיחוד האירופי ושל יבשת אירופה.


המסלול מופעל ומנוהל על ידי מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו, בשיתוף פעולה עם המחלקה ללימודים רב תחומיים והמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו​

המחלקה ללימודים רב-תחומים

המחלקה לפוליטיקה וממשל​