​​​​


חטיבה ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

ע"ש קונרד אדנאואר

(סימן מחשב 187)

מטרת הלימודים

השפעתה של יבשת אירופה ובמרכזה האיחוד האירופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדה. האיחוד האירופי גוש האוכלוסין השלישי בגודלו, הגוש הכלכלי השני בעוצמתו הוא מסגרת הסחר הגדולה בעולם.
לישראל ולאירופה היסטוריה משותפת רבת שנים המאופיינת כיום גם בתלות הדדית גוברת בתחומים שונים. אירופה היא שותפתה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל ולה גם השפעה פוליטית מרכזית על ישראל. מכאן החשיבות הרבה בהכרות מעמיקה עם יבשת אירופה על כל נדבכיה: פוליטיקה, חברה, תרבות וכלכלה.

חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית תקנה למשתתפים בה מיומנויות להבנת התהליכים המתרחשים על היבשת האירופית תוך בחינה מעמיקה של המשטר, הכלכלה והחברה האירופית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל.

מבנה הלימודים

שנהמספר הקורסשם הקורסנק"ז
א'187-1-0039-01
187-1-0039-02
האיחוד האירופי: משטר ופוליטיקה4
ב'187-1-0021-02האיחוד האירופי- זהויות ואזרחויות ולאומיות4
א'/ ב'/ ג' קורסי בחירה12
ב' סמינר4
ב'/ ג' קורס שפה*4 (+4 נק"ז בחירה כללי)
  סה"כ לתואר28 נק"ז

 

*במהלך התואר יש לי ללמוד קורס הפעם מתוך רשימת קורסים בשפה האירופית המוצעים ע''י הפקולטה. סטודנטים הלומדים באחד מקורס השפות מחויבים ל-8 נק''ז בלימודי השפה הזרה. אף על פי כן בחישוב הכללי לימודי שפה זרה בחטיבת אדנאואר לימודי פוליטיקה וחברה אירופית יקנו לסטודנטים 4 נק''ז בלבד וארבע נקז נוספות יתקבלו במסגרת הקורסים הכלליים.

הערות:

– סטודנטים הלומדים בחשיבה ידרשו ללמוד 16 נק"ז ממגוון הקורסים המוצעים על ידי החטיבה. 12 נק"ז נוספות ניתן יהיה לבחור ממגוון הקורסים המוצעים ע"י המחלקות הרלוונטיות ובאישור יועצת החטיבה.

על הסטודנט לעמוד בממוצע של  65 בכל הקורסים במעבר משנה לשנה או בסגירת התואר.

חטיבה זו מיועדת גם לסטודנטים הלומדים במסלולים ללימודים רב תחומיים

לפרטים נוספים:

ד"ר הילה זהבי, מנהלת חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית hilape@bgu.ac.il​


השנתון המלא נמצא בקישור הבא: yedion-aspx.aspx