​​​​​​​​ההתמחויות הבאות הינן חלק מהמחלקה לפוליטיקה​ וממשל הפתוחות לסטודנטים במסלול לימודים אירופיים:


תכנית התמחות במשרדים ממשלתיים 

המסלול ללימודי אירופה מציע לכם להשתלב בתכנית התמחות במשרדי ממשלה. הקורס משלב מפגשים עיוניים אחת לשבועיים לצד התמחות מעשית לסטודנטים נבחרים במשרדים הממשלתיים השונים (דוגמת משרד הממשלה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד התיירות משרד השיכון והבינוי, משכן הנשיא ועוד).

הקורס נערך בשיתוף נציבות שירות המדינה (במסגרת תכנית עמיתים בשירות המדינה) ומיועד לסטודנטים מצטיינים שנה ג' ו -ב'. קורס ההתמחות יזכה את הסטודנטים ב -4 נק"ז (2 נק"ז לקורס התיאורטי ו- 2 נק"ז להתמחות), במסגרת ההתמחות יתבקשו הסטודנטים להתמחות אחת לשבוע במשך 8-6 שעות שבוע יותר באחד המשרדים הממשלתיים (לאחר שיעברו ראיון קבלה). 

הקורס מוגבל למספר סטודנטים, הקבלה כרוכה בהליך מיון. לרוב יידרשו המסמכים הבאים:

- מסמך בן עמוד אחד ובו תיאור המסביר מדוע ברצונו לקחת חלק בתכנית.

- קורות חיים.

- גליון ציונים. 

*באחריות כל סטודנט המעוניין להגיש מועמדות לוודא כי באפשרותו להתמחות באחד הימים בשבוע ובאופן קבוע. ​


​​​תכנית התמחות בארגונים חברתיים

המחלקה לפוליטיקה וממשל והמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון שבנגב  ממליצות לכם להשתתף בקורס אקטיביזם חינוכי ומדיניות התמחות בארגונים לשינוי חברתי. קורס זה הינו הזדמנות ללמוד על הקשר בין אקטיביזם חינוכי לבין מדיניות ברמה התיאורטית בשיעורים שיערכו אחת לשבועיים, וברמה המעשית באמצעות התמחות בהיקף 4 שעות שבועיות לאורך השנה. 

הקורס יתמקד בתפיסות, במדיניות ובפרקטיקות של הובלת שינוי חברתי במיקוד בזירה החינוכית ובארגוני חברה אזרחית. הבנת יחסי הגומלין שבין מדיניות מאקרו לבין מדיניות מיקרו, ומיקום השינוי החברתי בארגונים, בתוך הקשר של מדיניות לאומית ושל תיאוריה. הקורס מייצר הזדמנות לצבור ניסיון מעשי במילוי תפקידים המאפיינים עבודה בזירה החינוכית החברתית והציבורית.

השתתפות בקורס תזכה את הסטודנטים ב-4 נק"ז​. 

*הקורס פתוח לכל הסטודנטים בתואר ראשון בשנה ג' הלומדים במחלקה לפוליטיקה וממשל או במחלקה לחינוך. עדיפות בקבלה תינתן לסטודנטים בתוכנית המשולבת לשתי המחלקות. 

**ההתמחות בארגון מותנית בכך שהסטודנט אינו מועסק בארגון חברתי ואינו מקבל בנוסף שכר מהארגון.


​​​תכנית התמחות סטודנטים בכנסת

​​המסלול ללימודי אירופה מציע​ לכם להשתלב בתכנית ההתמחות​ הפוליטית בכנסת: "היבטים תיאורטיים ומעשיים בעשייה פרלמנטרית בישראל". הקורס ישלב מפגשים עיוניים אחת לשבוע במהלך הסמסטר, זאת לצד התמחות שנתית בכנסת בהיקף של 8-6 שעות שבועיות (בלשכות חברי/ות הכנסת או בארגונים חוץ פרלמנטריים).

קורס ההתמחות יזכה את הסטודנטים ב-6 נק"ז (2 לחלק העיוני, 4 לחלק המעשי). ההרשמה לקורס פתוחה לסטודנטיות בשנה ב' ו-ג'. 

מספר הערות: 

1 .השיעורים מתקיימים במהלך סמסטר א' בלבד. 

2 .לתשומת לבכם: הכנסת פועלת בימי ב', ג' ו-ד' בלבד.
על הסטודנט מוטלת האחריות המלאה לוודא כי באפשרותו להתחייב ליום בשבוע בו הוא יבצע את ההתמחות 

3. ההתמחות הינה שנתית. על הסטודנטים  להבין כי אי-עמידה בחובת ההתמחות תוביל לפסילת הקורס.

4. תחילת הפעילות מותנית במעבר ראיון אצל חבר/ת הכנסת או בארגון, באישור מרכז המחקר והמידע של הכנסת, במעבר תחקיר בטחוני, ובחתימה על טופס התחייבות אישי. הקבלה לקורס כרוכה בהליך מיון אשר כולל ראיון.

הקורס מוגבל למספר סטודנטים, הקבלה כרוכה בהליך מיון. לרוב יידרשו המסמכים הבאים:

- מסמך בן עמוד אחד ובו תיאור המסביר מדוע ברצונו לקחת חלק בתכנית.

- קורות חיים.

- גליון ציונים.