​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​מבנה החטיבה 187 
(28 נק"ז)

קורסי חובה: 8 נק"ז

•האיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה – 4 נק"ז (שנה א')

•האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות – 4 נק"ז​ (שנה ב')

שפה אירופית:​

4 נק"ז (4 נק"ז נוספים על חשבון הלימודים הכלליים)

קורסי בחירה:  12 נק"ז 

סמינר בשנה ג': 4 נק"ז​
מבנה המסלול המורחב 187+157 (56 נק"ז)

קורסי חובה: 24 נק"ז

  • *האיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה – 4 נק"ז (שנה א')

  • *האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות – 4 נק"ז​ (שנה ב')

  • * מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה- 6 נק"ז (שנה א')

  • * מבוא לדיפלומטיה- 4 נק"ז

  • *מבוא לעת החדשה המאוחרת 127-1-6091 2 נק"ז או לחילופין מבוא למאה ה-20: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי, 1914-2001- 2 נק"ז או לחילופין מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו  138-1-017101 5 נק"ז

  • *אפריקה בתקופה הקולוניאלית- 4 נק"ז

שפה אירופית:​

4 נק"ז (4 נק"ז נוספים על חשבון הלימודים הכלליים)

שפה אירופית שניה

קורסי בחירה:  18 נק"ז 

סמינר בשנה ג': 4 נק"ז​

תחת מבנה החטיבה (28 נק"ז) נדרש סמינר אחד בלבד ושפה אירופית אחת.
תחת מבנה החטיבה המורחבת, נדרש סמינר אחד בלבד ושתי שפות אירופיות.
הקורסים המודגשים בוורוד הינם הקורסים החופפים בין החטיבות השונות, חטיבה 187 הינה חובה​ למי שרוצה ללמוד את המסלול המורחב (157).
סטודנטים לפוליטיקה וממשל מוחייבים לקחת את הקורס "מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו" תחת פוליטיקה וממשל ולכן לא יוכלו לקחת אותו תחת אירופה.

** על כל סטודנט להשלים בהצלחה את "הלומדה למניעת הטרדה מינית", קורס הכרת הספרייה.

​​​מבנה תואר: 120 נק"ז

תכנית דו מחלקתית: תחת המחלקה ללימודים רב תחומיים

​​מחלקה ראשונה (54 נק"ז)

מחלקה שנייה (56 נק"ז) - מתחלק ל-2 חטיבות של 28 נק"ז  או מחלקה מלאה (חטיבה מורחבת) של 56 נק"ז

לימודים כלליים (10 נק"ז) - 8 נק"ז לבחירה, 2 נק"ז אנגלית (או פטור)


תכנית חד מחלקתית: תחת המחלקה ללימודים רב תחומיים​​

​חטיבה ראשונה (28 נק"ז)

חטיבה שנייה (28 נק"ז)

חטיבה שלישית (28 נק"ז)

חטיבה רביעית (28 נק"ז)

לימודים כלליים (8 נק"ז) - 6 נק"ז לבחירה, 2 נק"ז אנגלית (או פטור)


קורס בשפה האנגלית (4-2 נק"ז) – במסגרת הלימודים לתואר חייב כל סטודנט ללמוד שני קורסים בשפה
האנגלית. אחד מן הקורסים יכול להיות אנגלית מתקדמים ב'. תלמיד שהתקבל ללימודים עם פטור
מאנגלית מתקדמים ב' יהיה חייב ללמוד שני קורסים (את הקורס יוכל לבחור מכל אחת מהמחלקות בהן
הוא לומד או במסגרת קורס הבחירה בלימודים הכלליים ).​