1. שירים מפנת הרחוב ירושלים: ספרות, [ללא תאריך] (בשם שולמית ריפתין)

 2. ירושלים דורסנית (שירים). מרחביה: ספרית פועלים, 1962

 3. בחודש האחרון (סיפורים). תל-אביב: דגה, 1966. (סיפורים קצרים)

 4. מקומות נפרדים (שירים). מרחביה: ספרית פועלים, תשכ"ט 1969

 5. רשות נתונה (סיפורים). רמת-גן: אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970

 6. עיר ימים רבים תל-אביב: עם עובד, תשל"ג 1972

 7. אני אוהב להריח (שירים לילדים). תל אביב: ספרית פועלים, 1976

 8. בדידות (סיפורים). תל-אביב: עם עובד, 1980

 9. תסמונת דולסיניאה (מסות). ירושלים: כתר, 1981 •שונא הנסים ירושלים: דביר, תשמ"ג 1983

 10. החוליה (סיפורי מתח). תל אביב: זמורה ביתן, 1986 (בשם טל יערי)

 11. משיח או כנסת (מסות ומאמרים). ירושלים: דביר, תשמ"ז 1987

 12. נביא. תל-אביב : דביר, תשמ"ט 1988

 13. עיוורים בעזה : ספרות, מדיניות, חברה (מסות ומאמרים). תל-אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ב 1991

 14. אחרי הילדות תל-אביב: דביר, תשנ"ה 1994

 15. הבלון שהלך למקום אחר (סיפור לילדים). תל-אביב: דביר, תשנ"ה 1994

 16. אוצר המלים של השלום (מסות ומאמרים). תל-אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ו 1996

 17. צמאון: שלישיית המדבר (שונא הנסים, נביא, אחרי הילדות). תל-אביב: דביר, תשנ"ו 1996

 18. מה אני אשם שאני גדול? (לילדים). תל-אביב: דביר, תשנ"ט 1999

 19. ימים רבים, אוטוביוגרפיה. תל-אביב: בבל, תשס"ב 2002

 20.