nr.png 

 

נחמיה רפופורט (יליזבטגראד 1921 – תל-אביב 2010) היה אספן מסור של ספרי שירה עברית.

רפופורט ספג את אהבת השירה והתרבות העברית מילדותו, בבית הוריו ובבית-הספר "תרבות" בווילנה.
בגיל 13 עלה ארצה והחל לעבוד בחברת החשמל.

את אהבתו הגדולה לשירה העברית ביטא באיסוף הספרים – אוסף של כ-5000 ספרי שירה מקורית שיצאו לאור החל משנות העשרים של המאה הקודמת. הוא כולל פריטים נדירים רבים ומציג תמונה רחבה של השירה העברית על מגוון יוצריה.

אוסף ספרי השירה של נחמיה רפופורט נתרם בשלמותו ל"גנזך הישראלים הראשונים" באדיבותם הרבה של בני משפחתו.

האוסף מצוי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במכון "הקשרים" לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, שבראשו עומד פרופ' יגאל שוורץ.
 

אודות האוסף 

נחמיה רפופורט גילה עניין בשירה עוד מנערותו. בשנת 1943, בהיותו בן 22, העתיק אחיו יוסף את כל שיריו, מנוקדים, למחברת, ושלח לו אותה לצבא. זו מחברת השירים שנמצאת כאן באוסף. בנוסף התפרסמו עוד כמה משיריו בביטאונים שונים גם אחר כך, ואחד אף הולחן והושר.

הוא גם כתב לרעייתו לעתיד, נחמה, מכתבים נפלאים בעת שירותו בבריגדה היהודית בצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השנייה, שהודפסו לאחר מותו על ידי המשפחה תחת הכותרת "מתעלת סואץ לנהר הסניו – מכתבים, 1943-45" (השירים המודפסים נמצאים גם כן באוסף).

עם זאת, לאחר שובו לארץ הפסיק לכתוב שירה והתמסר לקריאה. כל ספר שירה עברי עניין אותו ובשלב מסוים, בשנות הששים של המאה ה-20, התברר שיש ברשותו אוסף, והוא החל להקדיש תשומת לב למלאכת האיסוף עצמה.

הוא לא היה אספן של פריטים נדירים,  אלא של שירה. הוא נהג להסתובב בין חנויות של ספרים משומשים וחדשים עם הקטלוג שלו (הכתוב בכתב יד, ושגם הוא נמצא באוסף) ומחפש ספרי שירה שטרם היו ברשותו. הוא קרא כל ספר וספר, סימן בגזירי נייר ובעפרון את השירים שמצאו חן בעיניו, ובמשך שנים רבות היה מכנס בביתו, אחת לכמה חודשים, חברים ומקריא להם את השירים המעניינים שמצא בתקופה האחרונה.

השמועה על האוסף נפוצה, והוא רואיין מספר פעמים באמצעי תקשורת שונים. הראיונות מצויים גם כן בארכיון "הקשרים".

אפשר לומר במידה רבה של ביטחון שהאוסף מכיל אחוז גבוה מאוד מסך כל ספרי השירה העברית שנדפסו בארץ בין 1920¬-2000, סך הכל כ-5000 כותרים.

ייחודו של האוסף בכך שהוא מכיל לא רק את ספרי השירה הידועים, שהגיעו לתודעה ציבורית ולספריות הרשמיות, אלא גם את ספריהם של אלה שהתנסו בכתיבת שירה בארץ בשנים הללו.    

האוסף נתרם על ידי  בני משפחתו של נחמיה רפופורט למכון הקשרים באוניברסיטת בן-גוריון, בהמלצתו הנלהבת של פרופסור נסים קלדרון ובעידודו הנמרץ של פרופסור יגאל שוורץ.
  

 

ביקורים

ניתן לבקר בחדר רפופורט הנמצא במחלקה לספרות עברית
(בניין 74, קומה 4), ולהיעזר בספרי השירה

בתיאום עם אילן בר-דוד, מנהל ארכיונים ספרותיים

טלפון: 08-6428284, דוא"ל - ilanbard@bgu.ac.il 

בניין דילר (74) חדר 231