​היסטוריה של הארכיון


הקשר הראשוני של מכון "הקשרים" עם רות אלמוג החל בעקבות הקשרים האישיים והמקצועיים של פרופסור יגאל שוורץ עם הסופרת. בעקבות הקשרים הללו הציע פרופסור שוורץ לרות אלמוג להעביר את הארכיון שלה למתחם הארכיונים הספרותיים ב"מכון הקשרים", ואלמוג הביעה את הסכמתה.
 
 

היקף הארכיון


בארכיון יש אוסף גדול של כתבי יד אשר חלקם הגדול לא פורסם, וכן שירים, מחזות, ספרים ותרגומים פרי עטה של רות אלמוג. בנוסף מצויים בו מכתבים ומאמרי מחקר על יצירתה. 

מטרת הארכיון היא להמשיך לאסוף כתבי יד, תמונות שציירה אלמוג ומסמכים נוספים, ולאסוף את חומרי המחקר וחומרים נוספים שנכתבו ונכתבים אודותיה ואודות יצירתה.