היסטוריה של הארכיון

דוד שיץ ופרופסור יגאל שוורץ, מנהל מכון "הקשרים", היו בקשר הדוק משך שנים רבות. בעקבות מחלתו של הסופר פנה פרופסור שוורץ  אל אשתו ובנותיו של שיץ בבקשה להעביר את חומרי הארכיון שלו למכון, ונענה בחיוב. בנותיו של הסופר לקחו על עצמן את מיון, סידור, ארגון וסריקת החומר. החומרים הגיעו אלינו ממוינים ומאורגנים בארגזים מסודרים. ארכיון דוד שיץ הוא דוגמה לארכיון של סופר שעבודתו נפסקה באמצע חייו.

היקף האוסף

הארכיון מכיל את ספרי דוד שיץ, את אוסף כתבי היד שלו וסרטים שהפיק וביים, וכן עבודות מחקר וביקורת שנעשו על יצירותיו, לצד אוסף של כתבות העוסקות ביצירתו שפורסמו בעיתונות.