• פרס אקו"ם לסיפור קצר, 1978.
  • פרס גלי צה"ל, 1979.
  • פרס ברנשטיין, 1988.
  • פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול, 1981.
  • פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול, 1994