​היסטוריה של הארכיון


תחילתו של הארכיון בתחילת שנות השישים בקופסת קרטון קטנה שהלכה ותפחה עם השנים בחדר המשפחה בקיבוץ חולדה. אשתו של עמוס עוז, נילי, היא זו שפיתחה אותו בתחילה. עם המעבר של משפחת עוז לערד בשנת 1987 הוצג הארכיון, שעבר לטיפולה של הגב' בתיה שמעוני, לקהל לראשונה במסגרת הספרייה העירונית. בשנת 1989 נתן המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון את חסותו לארכיון. בשנת 1993 הועבר הארכיון לרשות ספריית ארן, הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. בניהולה המסור של הספרנית, הגב' רותי קלמן, אורגן הארכיון והתאפשרה גישה נוחה לחוקרים. בשנת 2007 הועבר הארכיון למשכנו החדש ב"מכון הקשרים", מכון לחקר הספרות העברית החדשה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב..
​ 

היקף האוסף

הארכיון מכיל עשרות אלפי פריטים ביותר מ-40 שפות, כאשר עיקר האוסף כולל את יצירותיו ומאמריו של עמוס עוז, וכן ביקורות ותגובות שהתפרסמו בארץ ובעולם בעקבות יצירות ומאמרים פרי עטו. קטעי העיתונות כוללים מחקר וביקורת, פעילות פוליטית, ידיעות מהתקשורת, ביבליוגרפיות, רקע כללי ועוד.  בארכיון מצוי גם גם חומר אורקולי הכולל ראיונות, רבי-שיח, הרצאות, הפקות רדיו, תיאטרון וקולנוע ועוד, וכן תצוגה קבועה של ספרי עמוס עוז אשר הופיעו ביותר מ-40 שפות וביותר מ- 300 מהדורות.