• הופר, חגי. הפסימיזם הפואטי – מיפוי ראשוני של יצירת דוד אבידן. ירושלים, הופר.  2010.

 • ויסמן, ענת. זמן ותנועה בשירת דוד אבידן.  האוניברסיטה העברית בירושלים (עבודת דוקטורט). 2005.

 • טל, תמר. מגמות בתפקודם של מערכים גראפיים מיוחדים ביצירת הרובד הסמנטי בשירתם של אבות ישורון אבא קובנר ודוד אבידן
  בין השנים 1970-1990
  . אוניברסיטת חיפה (עבודת מוסמך). 1995.

 • מאירי, גלעד. שירה כפארודיה – היבטים של צחוק, מודרניזם ופוסט מודרניזם בשירת דוד אבידן. אוניברסיטת תל אביב
   (עבודת דוקטורט). 2007
  .

 • מוקד, גבריאל. ארבעה משוררים : דברים על יהודה עמיחי נתן זך, דוד אבידן ויונה וולך. תל אביב. משרד הביטחון. 2006.

 • קלדרון, נסים. מצבי יסוד בשירתו המוקדמת של דוד אבידן, 1954-1962. אוניברסיטת תל אביב (עבודת דוקטורט). 1978. 

 • רז ברקין, ענבל. סימנים של התענגות: קריאה לאקאניאנית בשירת יונה וולך ודוד אבידן. רמת-גן. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. 2010.

 • כותבים שונים. חוברת המוקדשת לדוד אבידן. עכשיו 66. 1999.