1. ברזים ערופי שפתיים- 1954, 2001

 2. בעיות אישיות - שירים – 1957

 3. סיכום ביניים – 1960, 1985

 4. שירי לחץ – 1962, 1973

 5. משהו בשביל מישהו – 1964, 1975, 1987, 2006

 6. תיאטרון מופשט -1965

 7. Megaovertone- Selected Pomes 1952-1966 – 1966

 8. אור של פיל – 1967

 9. דו"ח אישי על מסע ל.ס.ד. – 1968 (כרוך ביחד עם שירים בלתי אפשריים – 1968)

 10. שירים בלתי אפשריים- 1968 (כרוך ביחד עם דו"ח אישי על מסע ל.ס.ד – 1968)

 11. שירים חיצוניים - 1970

 12. שירים שימושיים - 1973

 13. הפסיכיאטר האלקטרוני שלי- 1974, 2001

 14. שירי מלחמה ומחאה – 1987,1976

 15. שירי אהבה ומין- 1976, 1987

 16. שירים עקרוניים- 1978

 17. תשדורות מלווין-ריגול- 1978

 18. אנמ אנרגיה משורבטת- 1979

 19. לא- הערות וצופנים על בינצופנים ותקרינים- 1979

 20. המרד ביער הינשופים- 1983

 21. לילות תל-אביב עם דוד אבידן (המדריך לחיי הלילה) - 1983

 22. ספר האפשרויות – שירים וכו'- 1985

 23. מה חיפש קורט ואלדהיים אצל האפיפיור הפולני – 1987/8.

 24. המפרץ האחרון- 1991

 25. עלילות דני מחונני- 1992

 26. דני מחונני בניו-יורק- 1993

 27. ראש לשועלים  -1994

 28. אדמלה - 2001

 29. כל השירים - כרך א  (1965-1951) - 2009

 30. כל השירים - כרך ב  (1968-1973) - 2009

 31. כל השירים - כרך ג  (1974-1978) - 2010

 32. כל השירים - כרך ד  (1991-1985) - 2011