1.       עשן (קובץ סיפורים, 1962)

2.       בגיא הפורה (קובץ סיפורים, 1963)

3.       כפור על הארץ (קובץ סיפורים, 1965)

4.       במדבר (רומן, 1965)

5.       בקומת הקרקע (קובץ סיפורים, 1968)

6.       אדני הנהר (קובץ סיפורים, 1971)

7.       העור והכותונת (רומן, 1971)

8.       חמישה סיפורים (לקט, 1971)

9.       כאישון העין (רומן, 1975)

10.   כמאה עדים (רומן, 1975)

11.   שנים ושעות (שתי נובלות, 1975)

12.   תור הפלאות (רומן, 1978)

13.   באדנהיים, עיר נופש (רומן, 1979)

14.   מסות בגוף ראשון (רומן, 1979)

15.   מכוות האור (רומן, 1980)

16.   הכותונת והפסים (רומן, 1983)

17.   צילי (רומן, 1996)

18.   בארטפוס בן האלמוות (רומן, 1988)

19.   הפסגה (רומן, 1984)

20.   בעת ובעונה אחת (רומן, 1985)

21.   רצפת האש (רומן, 1988)

22.   על כל הפשעים (רומן, 1992)

23.   קאטרינה (רומן, 1989)

24.   אל ארץ הגומא (רומן, 1990)

25.   מסילת הברזל (רומן, 1991)

26.   טמיון (רומן, 1993)

27.   ליש (רומן, 1994)

28.   מעבר לייאוש (רומן, 1994)

29.   עד נפש (רומן, 1994)

30.   עד שיעלה עמוד השחר (רומן, 1995)

31.   מכרה הקרח (רומן, 1997)

32.   כל אשר אהבתי (רומן, 1999)

33.   סיפור חיים (רומן, 1999)

34.   מסע אל החורף (רומן, 2000)

35.   לילה ועוד לילה (רומן, 2001)

36.   עוד היום גדול (רומן, 2001)

37.   פתאום אהבה (רומן, 2001)

38.   מפגש עם אהרן אפלפלד (2003)

39.   פריחה פראית (רומן, 2004)

40.   פולין ארץ ירוקה (רומן, 2005)

41.   פרחי האפלה (רומן, 2006)

42.   חיים שלמים (רומן, 2007)

43.   והזעם עוד לא נדם (רומן, 2008)

44.   אל ארץ הגומא (רומן, 2009)

45.   האיש שלא פסק לישון (רומן, 2010)

46.   מים אדירים (רומן, 2011)

47.   עד חוד הצער (רומן, 2012)

48.   אבי ואמי (רומן, 2013)

49.   ילדה שלא מן העולם הזה (ספר ילדים, 2013)

50.   ימים של בהירות מדהימה (רומן, 2014)