• ​גולן, ירון. תוגה ומחאה: סיפורי נסים אלוני על רקע הסיפורת העברית בשנות הארבעים והחמישים. תל-אביב: הוצאת ירון גולן, מהד ב' 2010. 2 כר'.

  • פוקס, שרית. "נמר בוער: מותו וחייו של נסים אלוני". משכל. 2008, 335 ע'.

  • נורית, יערי."על מלכים, צוענים ושחקנים" מחקרים ביצירתו התיאאטרונית של נסים אלוני. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. 2005, 368 ע'.

  • יצחק, בן-מרדכי "ליידיס אנד ג'נטלמן אנד ליידיס" עיונים ביציותחו של נסים אלוני באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. 2004, 248 ע'.

  • רחל, אהרוני. "היער שבבטן" על מחזות ניסים אלוני. תל-אביב: תג הוצאה לאור. 1997, 239 ע'.

  • משה, נתן."כישוף נגד מוות" תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. 1996, 206 ע'.

  • שפרה, ש. "בין תנור לבריכה". רמת גן:ספריית פרוזה. 1976, 123 ע'.