17 פבר' 2020

הידעת?

עץ אחד מסייע להפחתת הטמפרטורה בסביבתו בעד 4 מעלות בימי הקיץ!
הוא סופג רעשים, מסנן מזהמים ומשמש בית גידול למגוון מיני צמחים ובעלי חיים!

אנחנו יודעים - ונוטעים!

נוטעים עצים בקמפוס 

נוטעים עצים בקמפוס 

נוטעים עצים בקמפוס