פרויקט טביעת הרגל הוא אחד מפרויקטי הדגל של קמפוס ירוק ומטרתו היא לשרטט תמונת מצב ולאמוד את כמויות המשאבים הנצרכים על ידי פעילות האוניברסיטה, במטרה לחשב את ההשפעה הסביבתית של האוניברסיטה וטביעת הרגל הפחמנית שלה (carbon footprint). בשלב ראשון מתמקד הפרויקט בקמפוס המרכזי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב – קמפוס מרקוס, אך בהמשך יתעד וינתח את הפעילות בכל הקמפוסים.
 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בדומה לאוניברסיטאות מובילות בעולם, עוסקת בניטור צמצום פליטות גזי החממה הנובעות מפעילותה האקדמית והיומיומית. פרויקט זרימת החומרים וטביעת הרגל הפחמנית, אומד את החותם הסביבתי של פעילות האוניברסיטה על ידי שימוש בשיטות מחקר מעולם החשבונאות הסביבתית: ניתוח זרימת החומרים (Material Flow Analysis) וטביעת רגל פחמנית (Carbon Footprint). ניתוח זה מאפשר זיהוי נקודות השפעה מרכזיות על הביצועים הסביבתיים או פעולות בהן האוניברסיטה מציגה ביצועים יעילים. ניטור המרכיבים השונים נערך לאורך מספר שנים בשילוב כלים כמותניים ואיכותניים - האמידה הסביבתית מתמקדת בשבעה תחומים:​​

1.png
רכש בר קיימא
2.png
פסולת
3.png
אנרגיה
4.png
מזון
5.png
מים
6.png
בנייה ירוקה
7.png
נסועה

אז איך מחשבים טביעת רגל פחמנית?

חישוב טביעת הרגל מתבסס על נתונים כמותיים אשר נאספים מגורמי תפעול, רכש וכספים על מנת להתחקות אחר זרימת החומרים הנצרכת על ידי האוניברסיטה בפעילות המחקר, ההוראה והתפקוד השוטף של הקמפוס לצד ניטור תוצרי הלוואי - לדוגמא זרמי הפסולת השונים. לאחר מכן, כל הפעילויות מתורגמות לערכי שווי ערך לפליטות גזי חממה CO2 eq או למדדים סביבתיים אחרים כגון טביעת רגל אקולוגית באמצעות ספרות מקצועית ומקדמי פליטות המותאמים לישראל. סכימה מצטברת של כל הגורמים מהווה את טביעת הרגל הפחמנית של האוניברסיטה.

בנוסף, יוזם קמפוס ירוק מפעם לפעם סקרי צרכנים על מנת להתחקות ולהעריך מגמות שינוי לאורך זמן. הרציונל הוא להבין את דפוסי השימוש והצריכה הנובעים מהפעילות האנושית בקמפוס אשר לה השפעה משמעותית.
על בסיס נתונים וממצאים אלו קמפוס ירוק בונה תוכניות עבודה, מקדם פרויקטים נקודתיים ומצביע על נקודת לשיפור ההתנהלות השוטפת של האוניברסיטה מבחינה סביבתית.​​

כותרת
  
תמונהמסנן
סקר צריכת הנייר

cute-minimalist-paper-planes-top-view.jpg​​

איך אתה מגיע.ה לאוניברסיטה? (סקר נסועה)
supply-chain-representation-still-life.jpg​​
סקר ארוחת הצהריים
healthy-food-lunch-boxes-view.jpg​​​
סקר פסולת

close-up-hand-with-plastic-earth.jpg​​​