מלגות.jpgפרס סטרייג' למדענים ישראלים

פרס המוע​נק עבור פרסום מחקר משמעותי בתחום מדעי הסביבה והקיימות.
הפרס ממומן על ידי משפחת סטרייג' (בריטניה) ומורכז על ידי ועדת פרס המורכבת מחברי המועצה הירוקה של קמפוס ירוק ונציגים נוספים מסגל האוניברסיטה. הפרס לשנת תש"פ יוענק במסגרת אירועי 'יום המחקר' אשר יתקיים בנובמבר תשפ"א.

מלגות.jpgפרס קמפוס ירוק לעבודות גמר ומחקר מצטיין
קמפוס ירוק, בשיתוף חברת אורמת טכנולוגיות, מקיים קולות קוראים לעידוד עבודות מחקר משמעותיות שלהם השפעה על הסביבה. זוכי הפרס לתואר שלישי משתתפים בטקס מצטייני הרקטור השנתי ובו הם מקבלים תעודת הוקרה עבור הפרס.​

למידע על זוכי הפרס לשנת תשפ"א »