'קמפוס ירוק' ('Green Campus') הינו מושג בינלאומי המציין את מחויבותן של מוסדות השכלה גבוהה בעולם לשימור סביבה וקיימות.  בישראל, מיזם 'קמפוס ירוק' הוצע ע"י המשרד להגנת הסביבה במטרה להטמיע את נושא איכות הסביבה במוסדות להשכלה גבוהה.  צוות, הכולל את נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי אקדמיה ממוסדות שונים ומהמועצה להשכלה גבוהה, הרכיב מספר קריטריונים להסמכה של מוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) כ- 'קמפוס ירוק'. הקריטריונים מסייעים לקדם את נושא איכות הסביבה במישורים השונים: אקדמי, מנהלי ויישומי.  מידע נוסף על המיזם ניתן לקרוא באתר של המשרד להגנת הסביבה

לוגו קמפוס ירוק
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרואה מזה שנים רבות בשמירה על הסביבה וקיום פעילויות של קיימות ערך חשוב ממעלה ראשונה, הגישה את מועמדותה וביוני 2010 קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה את ההסמכה ל'קמפוס ירוק': "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ראויה לציון בהפעלה ובקידום של פרויקטים סביבתיים קהילתיים מתמשכים שבולטים בהיקפם ובמקוריותם".


במסגרת פרויקט 'קמפוס ירוק', המובל ע"י 'המועצה הירוקה' בעלת נציגים מכל יחידות האוניברסיטה, מעודדת ומקדמת האוניברסיטה שלל פעילויות מחקריות וקהילתיות בנושאי סביבה וקיימות.  פעילויות אלו כוללות מחקר ופיתוח בתחומים הנוגעים לשימוש מושכל במשאבים וחסכון בצריכתם, שמירה על הסביבה והטבע, חינוך סביבתי, מדיניות ציבורית 'ירוקה' ונושאים רבים אחרים.


האוניברסיטה מקנה ידע במאות קורסים ובמגוון תכניות לימודים הקשורות לסביבה ולטבע במסגרת הפקולטות והמחלקות השונות, החל ממדעי הטבע, הנדסה, רוח וחברה, ניהול, בריאות הציבור ולימודי מדבר במכונים לחקר המדבר.


במסגרת 'קמפוס ירוק' מקדמת האוניברסיטה מיזמים ופרויקטים חברתיים וקהילתיים להעלאת המודעות ותחושת האחריות הסביבתית באוניברסיטה ובקהילות השונות בתוך העיר באר שבע וביישובי הנגב.  בנוסף, משמשת האוניברסיטה דוגמה בשימוש מופחת של משאבים ואנרגיה עידוד מחזור ושימוש חוזר של משאבים ויצירת תשתיות ידידותיות לסביבה.


פעילויות רבות מתבצעות בשיתוף משרדים ממשלתיים, כמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך, השלטון המקומי, כמו עיריית באר-שבע ומועצות מקומיות, וארגונים ציבוריים, כמו החברה להגנת הטבע ונגב בר-קיימא.


בשנת 2014 דורגה אוניברסיטת בן-גוריון במקום הראשון בארץ ובמקום ה-24 בעולם בדירוג GreenMetric‬ העולמי מתוך 362 אוניברסיטאות ברחבי העולם.

 

 קמפוס ירוק - הסרט

 

דוגמאות מפעילות קמפוס ירוק באוניברסיטה:

 • עזרה ומעורבות בתהליכים של חסכון אנרגיה, הפחתה בשימוש במשאבים מתכלים ויעילות בניצולת תשתיות, במסגרת הפעילות הלוגיסטית השוטפת של אוניברסיטת בן-גוריון

 • קידום הנגשה וזמינות של שירותי מחזור וחינוך לפעילויות של מחזור והפחתה בשימוש משאבים מתכלים

 • קיום קורסים אקדמיים בנושא סביבה וקיימות (למשל, 'יירוק עסקים', ניהול מערכות סביבתיות ‪(EMS)‬ בתעשייה)

 • עידוד ותמיכה בעבודות גמר מצטיינות של תלמידי תואר ראשון בנושאי סביבה, יעילות אנרגטית וחסכון במשאבים 

 • תמיכה ושותפות בוועדת השיפוט של עבודות גמר מצטיינות של תלמידי תיכון מכל הארץ בנושאי סביבה, בשיתוף עם משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה

 • הפעלת גינות קהילתיות בשיתוף עירית באר שבע 

 • קריאה ותמיכה בפרויקטים של יזמות בנושאי סביבה על ידי כלל קהלי האוניברסיטה - תלמידים ועובדים 

 • פרסום סמינרים בנושאי סביבה, הניתנים ע"י יחידות אקדמיות ברחבי הקמפוס

 • הבאת אורחים והרצאות בנושאי סביבה, קיימות ושמירת טבע, במסגרת 'קמפוס ירוק מארח' 

 • תמיכה בכנסים וימי עיון העוסקים בסביבה, טבע וקיימות

 • הפעלת השתלמויות לעובדי האוניברסיטה והסטודנטים בנושאי מחזור, חסכון וקיימות

 • מעורבות בתהליכי זכיינות וקביעת קריטריונים ידידותיים לסביבה, בשיתוף אגודת הסטודנטים ודיקאנט הסטודנטים

 • חברות בגופים אוניברסיטאיים העוסקים בסביבה וקימות (למשל, נציגות בוועדת הבינוי האוניברסיטאית)