hand-holding-glass-globe-ball-with-tree-growing-green-nature-blur-background2.jpg


מחפשים דרכים לתרום מזמנכם למען הסביבה? רוצים לפגוש אנשים חדשים שאיתכם באותו ראש ולהיות חלק מהקהילה הסביבתית בבאר שבע? אם באופן חד פעמי או לטווח ארוך - אגדנו במיוחד בשבילכם את רשימת הארגונים שדרכם תוכלו להשפיע על עתיד הסביבה והקיימות בבאר שבע ובקמפוס: 

שם הארגון
  
הסבר
  
יצירת קשרמסנן
תא פלסטי"ק (פועלים למען סביבה טובה יותר בקמפוס)פלסטי"ק פועלים לקידום נושא הקיימות ואפס הפסולת בקמפוס ובחברה הסטודנטיאלית.
מגמה ירוקהמגמה ירוקה מקדמת שינוי סביבתי באמצעות אקטיביזם ופיתוח מנהיגות סביבתית.
הרשת (כולל בתוכו את הכולבויניק והנגרייה הקהילתית)התארגנות של צעירים מהעיר אשר יוצרים לעצמם את אלטרנטיבת החיים שהיו רוצים לחיות בה, גם בשלב שאחרי התואר.
שבועת האדמה - חוות באריעמותת שבועת האדמה פועלת לקידום חקלאות עירונית בת-קיימא, פיתוח קהילה ואורך חיים מקיים בעיר.
סל"קארגון המקיים חלוקת מזון שבועית למשפחות חד הוריות, משפחות ברוכות ילדים, קשישים, ניצולי שואה, וחיילים בודדים.
ב"ש אוהבת חיותהעמותה שמה לה למטרה לתת מענה, לטפל ולהציל את חיות העיר חסרות הישע.
מהנדסים ללא גבולותהתא עוסק בתכנון ויישום פתרונות לקהילות מתפתחות על מנת לשפר את איכות חייהן תוך התחשבות בשיקולים סביבתיים ברי קיימא ויישום טכנולוגיות שונות.