• Offset Options

  אסטרטגיה לאיפוס פליטות פחמן ע"י פעולה שוות ערך להיקף הפליטות מפעילות אנושית 

 • הפרדת פסולת במקור

  ​האוניברסיטה נרתמת להפרדת פסולת במקור במרחבים הציבוריים וגם במעבדות המחקר.​

 • מגוון ביולוגי בקמפוס

  ​קמפוסי האוניברסיטה נמצאים בסביבה עירונית מהווים בית גידול למגוון רחב של מינים.

 • המדריך לחיים סטודנטיאלים ירוקים

  ​​טיפים לחיים סטודנטיאלים ירוקים בבאר שבע ובסביבה הקרובה לקמפוס​

 • התייעלות אנרגטית במעבדות מחקר

  ​​במטרה לצמצם בצריכת האנרגיה קמפוס ירוק מוביל ניטור צריכות האנרגיה במעבדות המחקר​