כחלק מהמחויבות של אוניברסיטת בן גוריון לצמצום טביעת הרגל הפחמנית, השיק 'קמפוס ירוק' קמפיין סימון טביעת רגל פחמנית של מוצרי מזון נבחרים בנקודות ממכר המזון בקמפוס.

מטרת הפרויקט הינה הגברת המודעות להשפעות הסביבתיות הטמונות בפעולות יומיומיות, בין היתר בהעדפות המזון האישיות, על ידי מתן מידע על טביעת הרגל הפחמנית של אופציות מזון שונות.

הפרויקט ביוזמת והובלת 'קמפוס ירוק' התאפשר הודות לשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים וגורמים מקצועיים באוניברסיטה וזכייני המזון הפועלים בקמפוס.​


איך חישבנו את טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי מזון?

חישוב טביעת הרגל הפחמנית של המנות המוגשות באוניברסיטה בוצע על בסיס חומרי הגלם בכל מנה ומשקלם, וסימונם בשיטת הרמזור הנהוגה בעולם ומוכרת מקמפיינים אחרים של יעילות אנרגטית במוצרי חשמל, דירוג זיהום רכבים ועוד.

בחישוב טביעת הרגל נכללו פליטות גזי חממה לאורך שלבי הייצור וצריכת המזון, על בסיס מקדמי פליטה לכל מרכיב ומרכיב, בהשראת שיטת ה-LCA המקובלת בעולם החשבונאות הסביבתית. מקדם פליטה הינו ערך ממוצע המייצג את הקשר בין כמות המזהם שנפלט לבין רכיב נתון. לכל סוג מזון תהליכי ייצור והפקה שונים, ולפיכך כמות הפליטות ומקדם הפליטה שונים אף הם. ​


למשל בחישוב טביעת הרגל הפחמנית של מאפה מתוק נלקחו בחשבון כמויות מרכיבי המנה הכוללים: שוקולד, חמאה ובצק (הכולל מרכיבי מים סוכר).

star2.jpgניתן לראות כ​י מקדם הפליטה​ גבוה יותר עבור יחידת משקל של מוצרים מן החי.
Picture1.jpg


איך בחירת הארוחה שלי משפיעה על הסביבה?

על ידי בחירה במוצרי מזון עם טביעת רגל פחמנית נמוכה, אנו יכולים לתרום למיתון שינויי האקלים. אימוץ תזונה ברת קיימא, כזו המספקת את כלל הצרכים התזונתיים של בני האדם, ובו בזמן מנצלת באופן מיטבי את המשאבים הטבעיים לצד פגיעה נמוכה ככל האפשר במערכות האקולוגיות של כל מקום, תסייע למאמץ זה.
התזונה הים תיכונית מומלצת על ידי משרד הבריאות הישראלי כתזונה ברת קיימא, הוכחה באמצעות מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת בן גוריון כמציעה יתרונות סביבתיים וטביעת רגל פחמנית נמוכה.​
הצג הכל
הסתר הכל