GreenPath.pngהשביל הירוק הוא מיזם המתרגם למציאות את פעילות האוניברסיטה בקידום תחום הסביבה והקיימות. נקודות העניין בשביל מדגימות כיצד האוניברסיטה מקדמת שימוש מושכל במשאבים, חסכון באנרגיה, התמודדות עם שינויי האקלים ומגוון המינים הקיים בקמפוס. במקביל, משלב השביל מפה וירטואלית של מעבדות המחקר מהמתקדמות בתחומן בחקר אנרגיות מתחדשות, מים, אקולוגיה, בנייה ירוקה, תכנון אורבני, בריאות סביבתית, חדשנות חקלאית ועוד.

magnifying-glass.pngלחץ להגדלה >>

 map2.jpg

1.pngציפורי הקמפוס

2.pngגגות סולריים
3.pngגיננו-פבריקציה​

4.pngתחנה מטאורולוגית
5.pngבתי המלאכה​
6.pngBGsencse 
7.pngמערכת AIRCUTY
8.pngקיר ירוק והצללה​
​​​9.pngמרכז האנרגיה​
10.pngקומפוסטר קהילתי​
​​

רשימת תחנות

תמונהמסנן
מספר נקודה ותחום אנרגיה
  
שם התחנה
  
מיקום
  

20221204_094.jpg

1 - אנרגיהגגות סולארייםבכניסה לבניין 72 קמפוס מרכוס

energy.png

2 - אנרגיהמרכז האנרגיהבניין 67 קמפוס מרכוס

CO2.png

3 - אנרגיהמערכת AIRCUTYבניין 42 קמפוס מרכוס

IMG_20231227_101337.jpg

4 - שימוש מושכל במשאביםגיננופבריקציהחזית בניין 95 קמפוס מרכוס

6e.png

5 - שימוש מושכל במשאביםבתי המלאכהבניין 60  קמפוס מרכוס

com.png

6 - שימוש מושכל במשאביםקומפוסטר קהילתימעונות ג' קמפוס מרכוס

19072018_052g.jpg

7 - התמודדות עם שינויי האקליםקיר ירוק והצללהבין 62 ל63 קמפוס מרכוס

Untitled design.png

8 - התמודדות עם שינויי האקליםתחנה מטאורולוגיתחניית בניין 93A קמפוס מרכוס

​​sense.png

9 - התמודדות עם שינויי האקליםBG senseקמפוס מרכוס

Docifat1.jpg

10 - מגוון המיניםציפורי הקמפוסמשמאל לבית הסטודנט קמפוס מרכוס

Shahror1.jpg

11 - מגוון המיניםציפורי הקמפוסמשמאל לבית הסטודנט קמפוס מרכוס

Tor1.jpg

12 - מגוון המיניםציפורי הקמפוסמשמאל לבית הסטודנט קמפוס מרכוס

Sunnint1.jpg

13 - מגוון המיניםציפורי הקמפוסמשמאל לבית הסטודנט קמפוס מרכוס