שמירה על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים הינה אחת המחויבויות הבסיסיות שלנו.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועלת במשך שנים למען סביבה טובה ושמורה יותר, דרך פעילויות רבות, ביניהם מחקרים, הוראה, כנסים, חינוך ועבודה קהילתית, לוגיסטיקה ותשתיות.

השביל הירוק מציג טעימות מפעילויות שמירת הסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התחנות לאורך השביל חושפות מגוון רחב של נושאים שבהם עוסקים חברי סגל אקדמי, חברי סגל מנהלי ותלמידים במהלך כל השנה. תחנות אלו מציגות את הפעילויות שנעשו במהלך השנים האחרונות לשיפור השמירה על הסביבה והקיימות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


השביל הירוק
 

רשימת התחנות לאורך השביל הירוק

הצג הכל
הסתר הכל