אוניברסיטת בן גוריון הציבה יעד אפס פסולת מוטמנת עד לשנת 2030. ועכשיו, אנחנו לוקחים את אתגר צמצום הפסולת בקמפוס צעד אחד קדימה!
לאחר שאושרה התוכנית - האסטרטגית לצמצום והפחתת הפסולת, קמפוס ירוק גאה להשיק את מפת המחזור - האינטראקטיבית של תשתית המחזור בקמפוס מרכוס.

013-trash can.pngזכרו! מחזור ושימוש חוזר בחפצים אומנם מפחית את כמות הפסולת ואת השימוש בחומרי גלם - אך הפחתה במקור עדיפה!

הידעת? פסולת עם רכיבים מסוכנים, כמו סוללות, תרופות ומוצרי חשמל, דורשים הטמנה מיוחדת, ולכן אין לזרוק אותם לפחי אשפה רגילים אלא יש לזרוק אותם לפחים מיוחדים או להביאם למרכזי איסוף. ראה מטה מידע נוסף אודות זרמי הפסולת השונים.​

עכשיו - מי חיפש פח ולא מצא? שמרו במועדפים והשתמשו בתבונה!

מקרא:


pap.pngנייר​​

waste.pngפסולת מעורבת

plastic.pngמחזור בקבוקים

033-pills.pngמחזור תרופות

havy.pngאשפה כבדה

batt.pngסוללות

karton.pngקרטונים

monitor.pngפסולת
אלקטרונית

bury.pngמוטמנים ודחסנים פסולת מעורבתvending-machine.pngמכונות שתייה וחטיפים 
מידע נוסף

הצג הכל
הסתר הכל