04 נוב' 2019


אוניברסיטת בן-גוריון באמצעות קמפוס ירוק מקדמת את נושא איכות הסביבה והקיימות ומהווה דוגמא לשימוש מופחת של משאבים ואנרגיה, בעידוד מחזור, בשימוש חוזר של משאבים וביצירת תשתיות ידידותיות לסביבה. ​​

קמפוס ירוק שמח להזמינכם להגיע וליהנות מתערוכה ייחודית, בלובי הספרייה המרכזית, של צילומים בסימן עשור לקמפוס ירוק, אשר צולמו על ידי חברי הסגל והסטודנטים. ​

צילום: אשיש פאנדי, המחלקה להנדסת חומרים 
 מתוך התערוכה | צילום: אשיש פאנדי, המחלקה להנדסת חומרים​