22 דצמ' 2019

המועצה הירוקה ('קמפוס ירוק') של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מקדמת כנסים במגוון נושאים שלהם תרומה לשמירת הסביבה, ואשר עוסקים בן היתר בפיתוח בר קיימא, בריאות הסביבה, בריאות האדם בסביבה וקיימות.

אנו רואים חשיבות גדולה בקיום כנסים בהם נערך מפגש בין חוקרים, סטודנטים, תלמידי בתי ספר, אנשי ציבור והקהל הרחב, בנושאים המגוונים הקשורים בסביבה.

חברי/ות סגל מכל המחלקות מוזמנים/ות להגיש בקשה לקמפוס ירוק לתמיכה בקיום כנס.

את הבקשות יש להעביר במייל לד"ר רחל גולן  golanra@bgu.ac.il

חשוב לנו לציין שזהו קול קורא שפתוח במהלך השנה כולה יחד עם זאת התקציב שלנו הינו מוגבל ולכן יתכן ולא נוכל לתמוך בכל הכנסים, גם הראויים, לאחר סיום התקציב.

 

בברכה,

קמפוס ירוק