22 אפר' 2020


יום כדור הארץ

לקהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שלום,

ברחבי העולם מצוין היום יובל 'ליום כדור הארץ'. בדיוק לפני 50 שנים, בזמן בו נוסדה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יצאו המונים להפגנות ברחבי צפון אמריקה בדרישה מהרשויות לפעול למען קידום מהלכים לניהול ושמירת הסביבה. האירוע היווה את אחד הגורמים לקידום חקיקה סביבתית מתקדמת, השקעת תקציבים משמעותיים במחקר ופיתוח ויצירת מערכות ניהול סביבתי ברחבי העולם.

במהלך 50 השנים שחלפו הפך העיסוק בנושאי סביבה וקיימות למרכזי ומשמעותי. אולם היקף ועוצמת האתגרים הסביבתיים הלכו וגדלו, וברור כיום שמה שנעשה עד כה אינו מספיק. נדרשים שינויים רבים בכל תחומי החיים כדי להבטיח לנו ולילדינו עתיד בר קיימא.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועלת לאורך השנים ותמשיך לפעול בדרכים שונות לקידום העיסוק בנושאי סביבה וקיימות הן בפן המחקרי והן הקהילתי. ואכן בתכנית האסטרטגית שאני מוביל בשנה האחרונה, היה קונצנזוס שנושא זה יוכר כיעד לפיתוח אוניברסיטאי.

לצד מחקרים רבים בתחומי הסביבה השונים, אנו פועלים באמצעות מיזם 'קמפוס ירוק'​ בשורה ארוכה של פרויקטים ויוזמות באוניברסיטה ומחוצה לה, כולל פרויקטים לצמצום טביעת הרגל הסביבתית של האוניברסיטה ועוד רבים אחרים.

דווקא בימים אלו חשוב לנסות ולהבין, לחשוב ולמצוא דרכים לאפשר המשך רווחה אנושית ושגשוג לצד מגבלות ואתגרים. לפנינו עוד דרך ארוכה עד שנוכל להבטיח עתיד בר קיימא לנו ולדורות שיבואו אחרינו.

לאוניברסיטה שלנו חלק חשוב בדרך זו ונמשיך לפעול להשגת יעדים בתחום.


בברכה,

פרופ' דניאל חיימוביץ