11 נוב' 2019
​​

לוגואים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהובלת המועצה הירוקה ('קמפוס ירוק'), ובתמיכת חברת 'אורמת  טכנולוגיות',  מקדמת עבודות גמר ופרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון מכל הפקולטות והמחלקות באוניברסיטה, העוסקים בנושאים המגוונים שלהם תרומה לשמירת הסביבה, ואשר עוסקים בין היתר בפיתוח בר קיימא, בריאות הסביבה ובריאות האדם בסביבה.

אנו, חברי המועצה הירוקה, פונים אליכם, סטודנטים לתואר ראשון, הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם, ומעודדים אתכם להגיש מועמדות לפרס על עבודת גמר או פרויקט גמר בתחומים אלו.

פרסים כספיים בסכום של עד 2,000 ₪ יוענקו לעבודות המשמעותיות שיבחרו ע"י צוות שיפוט מקצועי. במידה והעבודה מתבצעת על ידי יותר מסטוד​​​​נט אחד, הפרס יחולק באופן שווה בין הסטודנטים.

 

כיצד מגיש​​ים מועמדות לפרס?​


1. מלאו את טופס המועמדות המקוון
.
יש להיערך מראש עם פרטי העבודה, כולל שם העבודה, תקציר (עד 300 מילים בעברית או אנגלית)
וכן, שמותיהם המלאים של 1-2 ממליצים.

2. שלחו טופס אישור מנחה​ במייל לכתובת golanra@bgu.ac.il.
ב
כותרת המייל יש לציין: פרס עבודת גמר-שם פרטי ושם משפחה.
תקציר העבודה יכלול: נושא, מטרה/שאלת מחקר, תכנית/מתודולוגיה של העבודה, חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו לנושאים הקשורים בסביבה.


המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ה- 20.2.2020 .

הענקת הפרסים לזוכים תתקיים במסגרת טקס 'קמפוס ירוק' (מועד יקבע בהמשך).


שיפוט ​​הבקשות:​


ועדה מטעם המועצה הירוקה תבחן את כל הבקשות שתוגשנה אליה. בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים:
1. העבודה/פרויקט הינו עבודת גמר של סטודנט/ים לתואר ראשון לשנת תש"פ.
2. העבודה/פרויקט עוסק בנושאים סביבתיים על גווניה הרבים.
3. העבודה/פרויקט הינה מקורית ו/או בעלת אופי יישומי ייחודי ו/או בעלת תרומה מדעית לתחום.
הוועדה תהיה רשאית להזמין את המגישים להציג את עבודתם בפניה כחלק מבחינת הבקשות.

 

תנאים כלליים:


» הוועדה תהיה רשאית לזמן את מגישי המועמדות להציג את מחקרם.
  • » הוועדה תיצור קשר עם המנח(ים) ו/או הממליצים לאישור וקבלת המלצות על העבודה.
  • » תלמידים אשר יזכו בפרס יתבקשו להגיע לטקס חלוקת הפרסים ולהציג בקצרה את עבודתם.
  • » מובהר בזאת, כי המועצה הירוקה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ו/או להעניק פרס כלשהו, וכן כי המועצה הירוקה לא תישא בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו.
  • » עבודות שיזכו בפרס יציינו את חסותה של המועצה הירוקה ותמיכת 'אורמת טכנולוגיות'.