אוניברסיטה מקיימת בדירוג גבוה​ - דירוג האוניברסיטאות המקיימות הבינ"ל UI GreenMetrics 


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב דורגה בדירוג האחרון (2019) במקום ה-153 מתוך 719 אוניברסיטאות שהשתתפו ב- GreenMetric – דירוג האוניברסיטאות המקיימות הבינלאומי. אוניברסיטת בן-גוריון שיפרה את דירוגה יחסית לשנים קודמות (ב-2013 דורגה במקום ה-62 מתוך 300 אוניברסיטאות).

בישראל, אוניברסיטת בן-גוריון מדורגת במקום הראשון! 

לוגו הדירוג

ה-GreenMetric היא שיטת דירוג המאפשרת לאוניברסיטאות במדינות מפותחות ומתפתחות להשוות את מאמציהן לטובת קיימות (אחריות סביבתית) בקמפוס וניהול אוניברסיטה ידידותית לסביבה.

בשנת 2010, השנה הראשונה בה החל דירוג האוניברסיטאות המקיימות, לקחו חלק בדירוג 95 אוניברסיטאות.  משנה לשנה מספר האוניברסיטאות והמדינות המשתתפות גדל.

ערכי הדירוג מחושבים על פי המידע המסופק על ידי האוניברסיטאות.  כדי להתקבל לדירוג יש לספק מידע מלא על כלל הפעילויות בהתאם לקריטריונים שונים.  המתודולוגיה של דירוג האוניברסיטאות דורשת להגיש פרטים על מספר מדדי אחריות סביבתית, המאורגנים תחת חמש קטגוריות עיקריות במשקלים שונים: סטטיסטיקה ירוקה (24%), אנרגיה ושינוי אקלים (28%), ניהול פסולת (15%), שימוש במים (15%) ותחבורה (18%).

בעזרת משקלים שונים מחשבים את החשיבות היחסית של ציוני המדדים בכל קטגוריה. המתודולוגיה מבוססת על עיקרון מקובל על פיו יש למדוד אחריות סביבתית בשלושה מדדים: סביבה, כלכלה והון.  פקטור הכלכלה נכלל מכיוון שלשם פיתוח עסק 'ירוק', כלכלה 'ירוקה', או קמפוס 'ירוק' נדרש מימון.  מדד ההון מתייחס לעשייה הממשית לטובת החברה ולא רק לאפשרויות הכלכליות, קרי, להקצאה כלכלית אמתית לטובת החברה.


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוכרה על ידי המשרד להגנות הסביבה כ'קמפוס ירוק', הכרה המשקפת את מחויבותה והישגיה בתחום המחזור, צריכת המשאבים, לימודי סביבה ועוד.  האוניברסיטה גאה בכך שהיא מובילה במספר וברמת החוקרים הסביבתיים והקורסים המוצעים בנושא.

עם קבלת הדירוג האחרון ציין פרופ' ירון זיו , יו"ר המועצה הירוקה, כי מדובר בהישג מרשים ובעל משמעות לאוניברסיטת בן-גוריון מאחר ולנושא הסביבה, מעבר לעיסוק המוכר של מחזור והפחתת שימוש בחומרים מתכלים, יש חשיבות רבה לערכים חברתיים וקהילתיים.  "'קמפוס ירוק' חזק ומשמעותי מהווה מראה לאוניברסיטת בן גוריון – כגוף איכותי מבחינת מחקר והוראה כמו גם כגוף ערכי הפועל עם החברה, בשביל החברה.  אוניברסיטת בן-גוריון נחשבה תמיד לאוניברסיטה, אשר לא רק חזקה במחקר אלא גם בעשייה החברתית-קהילתית ו'קמפוס ירוק' מוכיח זאת בצורה המובהקת ביותר.  מי שטוען שאקדמיה היא 'מגדל השן' המתעלם מסביבתו, מוזמן לאוניברסיטת בן-גוריון לקבלת שיעור כיצד ניתן לחבר בין עשייה מחקרית, הוראתית וקהילתית" הדגיש פרופ' זיו.​

​​​