שנת תשע"ז 2017

  • בשנת 2017 ניתנים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 73 קורסים אשר עוסקים, בין היתר, בנושאי סביבה וקיימות. מתוכם 32 ניתנים לסטודנטים לתואר ראשון, ו-41 לסטודנטים בתארים מתקדמים.

  • מחצית מהקורסים ניתנו בסמסטר א' של שנת הלימודים הנוכחית, והמחצית השנייה יינתנו בסמסטר ב'.

  • הפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה 23 קורסים, הפקולטה למדעי ההנדסה מציעה 16 קורסים, והמכונים לחקר המדבר מציעים 15 קורסים. לאחר מכן, מוצעים 10, 6 ו-3 קורסים על-ידי הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה לניהול ועל-ידי הפקולטה למדעי הבריאות בהתאמה.

  • מירב הקורסים הסביבתיים ניתנים במחלקה ללימודי מדבר (14), ואחריה במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי (9), אחריה בחטיבה ללימודי חברה וסביבה (8),  וביחידה להנדסה סביבתית, היחידה להנדסת אנרגיה ובמחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה
    (5 קורסים כ"א).

 

רשימת הקורסים המלאה לשנת תשע"ז:קורסים ירוקים בפקולטה למדעי הטבע

שימו לב: רשימת הקורסים כוללת קורסים שאינם ניתנים בשנת הלימודים הנוכחית.
על מנת לקבל מידע עדכני על הקורסים הפעילים בשנה זו נא לפנות למערכת השעות.

למידע נוסף על קורסים (דרישות קדם, אופן הוראה, ביבליוגרפיה וכו')
יש לגשת לקובץ הקורסים באתר האוניברסיטה