חוקרים בתחום

תמונהמסנן
שם החוקר/ת
  
מחלקה
  
כתובת מייל
  
תחומי מחקרמסנן
קישור לאתר אישי
  

yodan (1).jpg

ד"ר יודן רופאגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיyrofe@bgu.ac.il
033-green-home.png​תכנון עירוני ואזורי באזורים יבשים עיצוב עירוני וקיימות היסטוריה ותיאוריה של הצורה האורבנית
דף חוקר
ד"ר ניר ברקפוליטיקה וממשל nirbarak@bgu.ac.il

022-environmental.png033-green-home.png​היבטים חברתיים ופולטיים של קיימות עירונית; פוליטיקה ופילוסופיה סביבתית, פוליטיקה עירונית; תיאוריה פוליטית.

דף חוקר

naama (1).jpg

ד"ר נעמה טשנרגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיnaamate@bgu.ac.il
033-green-home.png049-recycle-bag.png067-turbine.png022-environmental.pngתכנון וחדשנות סביבתית; שינויי אקלים; ניהול משאבים; ממשק מדע-מדיניות​
אתר אישי

Kamai_geo (1).jpg

ד"ר רוני קמאיהנדסת בניין, מדעי כדו"א והסביבהrkamai@bgu.ac.il

033-green-home.png​​​

אתר אישי

Evyatar portrait (1).jpg

פרופ' אביתר אראלגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיerell@bgu.ac.il
033-green-home.png067-turbine.pngclimate-change.png​תכנון עירוני; תכנון מותאם אקלים; בנייה ירוקה​


אתר אישי

ErezGal (1).jpg

פרופ' ארז גלהנדסת בנייןerezgal@bgu.ac.il

033-green-home.png067-turbine.png

אתר אישי

גדי רבינוביץ (1).jpg

פרופ' גד רבינוביץתעשייה וניהולrgadi@bgu.ac.il

033-green-home.png067-turbine.png​חקר ביצועים של מערכות אנרגיה​​

דף חוקר

david_pearlmutter (1).jpg

פרופ' דוד פרלמוטרגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיdavidp@bgu.ac.il
033-green-home.png067-turbine.pngבנייה ירוקה; מיקרו-אקלים​

דף חוקר

David_rect.jpg

פרופ' דוד קטושבסקיהנדסה סביבתיתdavidk@bgu.ac.il
climate-change.png033-green-home.png​​מודלים של מזהמים (אירוסולים) לסביבה העירונית והימית

הלל חדש (1).jpg​​​​

פרופ' הילל בר גראתעשייה וניהולbargera@bgu.ac.il
033-green-home.png​תחבורה וניהול רשתות תחבורה
דף חוקר

sakis.jpg

פרופ' יצחק מאיר (סקיס)הנדסת אזרחית וסביבתיתsakis@bgu.ac.il
067-turbine.pngclimate-change.png033-green-home.png​התייעלות אנרגטית במבנים; בנייה בת קיימא; היבטים סביבתיים של בניינים גבוהים; איכות סביבה תוך-מבנית (IEQ); הערכת תפקוד פרויקטים לאחר אכלוס (POE); ישובים מאופסי אנרגיה; חומרי בנייה ירוקים; אינטגרציה של טכנולוגיות ירוקות; שינויים אקלימיים והשפעתם על תכנון

אתר אישי

meidad (1).jpg

פרופ' מידד קיסינגרגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיmeidadk@bgu.ac.il

climate-change.png026-seed.png033-green-home.png049-recycle-bag.png067-turbine.png022-environmental.pngיחסי אדם סביבה ומשמעותם למדיניות ותכנון; המשמעויות של שינויים סביבתיים גלובליים למדיניות ברמה המקומית ובינלאומית; חשבונאות סביבתית – אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא; טביעת רגל אקולוגית; הערכת מחזור חיים; ניתוח זרימת חומרים; מדעי הקיימות – פיתוח התאוריה והשלכות תכנוניות; היבטים מרחביים של אקולוגיה פוליטית – גלובליזציה; מסחר בינלאומי והשפעות סביבתיות; קיימות עירונית; כלכלה אקולוגית​

nurit alfasi (1).jpg

פרופ' נורית אלפסיגיאוגרפיה ופיתוח סביבתיnurital@bgu.ac.il
033-green-home.png​תיאוריות בתכנון עיר ואזור
- תכנון ומדיניות ציבורית
- תהליכים עירוניים​
אתר אישי

Alva Peled (1).jpg

פרופ' עלווה פלדהנדסת בנייןalvpeled@bgu.ac.il
033-green-home.png067-turbine.png​חומרים מבוססי מלט; חומרים מרוכבים; עיבוד מרוכבים על בסיס מלט; מיקרוסקופיה בחומרים מרוכבים​

דף חוקר