$$News and Reports$$
02 אוק' 2022
15.2.2023

לקראת היום הבין-לאומי לנשים ונערות במדעי ה-STEM שיצוין ב-5/2/2023, המשרד להוגנות מגדרית וסגן הנשיא ודיקן למחקר ופיתוח מקיימים את אירוע יום המדענית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב​


במסגרת האירוע נעניק מספר פרסים בקטגוריות הבאות:

» פרסי הצטיינות לפרויקטים מחקריים של תלמידות דוקטורט בתחומי ה-STEM
» פרס לפוסטר מצטיין של פרויקט מחקרי של תלמידות דוקטורט או מאסטר בתחומי ה-STEM
» פרס עבור פרויקט מחקרי של תלמידות תיכון בתחומי ה-STEM


 

הגשת מועמדות עד 15/11/2022 
לדוא"ל 
women@bgu.ac.il

פרס הצטיינות לדוקטורנטיות

יחולקו 4 פרסים בהיקף של 5,000 ₪ עבור פרויקט מצטיין אותו מובילה דוקטורנטית בתחומי ה-STEM. יכולות להגיש לתחרות זו, סטודנטיות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שהצעת המחקר שלהן אושרה והן תלמידות מן המניין. 

פרטי ההגשה:

» תקציר של הפרויקט, תרומתו וחשיבותו בהיקף של עד 2 עמודים ובאופן המאפשר גם למי שלא מגיע מתחום המחקר הספציפי, להבין את מהות הפרויקט וחשיבותו. התקציר חייב לכלול התייחסות לתרומתו הייחודית ולחדשנותו של המחקר, כמו גם לחלקה של המועמדת בגיבוש המחקר וביצועו.

» מכתב תמיכה מהמנחה

» קורות חיים

כל ארבע הזוכות תוזמנה להעביר במסגרת האירוע, הרצאה קצרה בסגנון TED על מחקריהן.​


פרס הפוסטר המצטיין

במהלך האירוע נקיים גם תערוכת פוסטרים בה נכריז על שלוש זוכות בפרס הפוסטר המצטיין – פרס ראשון בגובה 2,000 ₪, פרס שני בגובה 1,000 ₪ ופרס שלישי בגובה 500 ₪. מוזמנות לקחת חלק בתחרות דוקטורנטיות או תלמידות מאסטר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במקצועות ה-STEM. 

יש להגיש:

» כותרת

» תקציר

» פסקה המפרטת את תרומת המחקר וחלקה של הסטודנטית

הפוסטרים שיוגשו לתחרות יוצגו בתערוכה במסגרת יום המדענית.​


פרס לפרויקט​ מדעי של תלמידות תיכון 

אנחנו מזמינים תלמידות תיכון, מכל אזור הדרום, הלומדות מקצועות מדעיים, להגיש פרויקט שהן עובדות עליו במסגרת בית הספר או במסגרת חינוכית אחרת. 

» יש להגיש הסבר על הפרויקט והרעיון העומד מאחוריו בהיקף של עד 2 עמודים.

»​ בנוסף יש להגיש מכתב תמיכה ממורה/מדריך/מנטור.

בין המגישות לתחרות, תיבחרנה 3 זוכות שיזכו בפרס של 500 ₪.

הזוכות בפרס יוזמנו ליום המדענית לאירוע קבלת הפרס ותעודה בנוכחות בני משפחותיהן.​​