סגל מינהלי 

 ​

ממונה על המנהל

מתאמת הוראה

רכזת לענייני סטודנטים

משרד לבחינות והערכה

ממונה על ועדות קבלה

​גב' מלכה רייפמן

מזכירות בית הספר לרפואה

גב' קטי בנדרסקי וגב' שרונה אדרי


פניות מועמדים לרפואה דרך מדור רישום בלבד לכתובת rishum@bgu.ac.il או למוקד המידע בטל 6461600 – 08.