מהו מישחוק (Gamification)?

המושג מישחוק מתייחס לשימוש באלמנטים משחקיים (כמו תחרותיות ו/או תזמון משימות) בהקשרים שאינם משחקיים לצורך הגברת פעילות המשתמש ויצירת מחויבות ומעורבות (engagement) במשימה (Deterding, 2011). מישחוק מעניק למשימה מעטפת משחקית, למרות שבמהותה המשימה נותרה ללא שינוי. באופן תיאורטי ניתן ליישם מישחוק בכל משימה או תהליך.


יתרונות של מישחוק בהוראה:


הנאה, חוויה קבוצתית, הגברת מוטיבציה, למידה פעילה, מעורבות, קבלת משוב מיידי, שימוש בכלים עכשיוויים. 
GAMIFICATION PICTURE


דוגמאות לשילוב אלמנטים של מישחוק לשם קידום מטרה (סרטונים):

מדרגות פסנתר
פח האשפה העמוק בעולם
מחזור בקבוקים
המסלול המהיר - עגלות קניות

Fun is just another word for learning (Raph Koster)
הצג הכל
הסתר הכל