​לומדת אופיס אינטראקטיבית הופקה ופותחה על ידי המדור עם ליווי אקדמי של ד"ר גלי נווה ושל ד"ר הדס שוורץ.
הלומדה מלווה בקרינות המסבירה את יישומי האופיס השונים (וורד, אקסל ואקסס), ומאפשרת תרגול אינטראקטיבי של כל נושא.
הלומדה משמשת כ-2000 סטודנטים/יות בסמסטר בעיקר מהפקולטה לניהול, הפקולטה לבריאות ומהמחלקה לחינוך.

​​סרטון דוגמא מהלומדה "יישומי האופיס":

​  ​ ​​​ 

​​

​​

​​