המדור מפעיל סביבת הוראה מתוקשבת ומאגר קורסים מוקלטים:

מערכת Moodle​

היא מערכת לניהול למידה המאפשרת למרצה לנהל את התלמידים, התכנים ותהליך הלמידה כולל תוצריו במקום אחד. המערכת מבוססת על תוכנה ציבורית חופשית open source ותומכת במגוון דפדפנים. 

המערכת הנוכחית הינה בגרסה: 3.5 - עברה התאמות ושינויים וכן התקנה של תוספים ע"י המדור כדי להתאימה ככל הניתן לצרכי האוניברסיטה. 

  הפעילות במערכת זו מאפשרת בין השאר:

 1. למידה מקוונת בכל מקום ובכל זמן.

 2. הגשת מטלות לסטודנטים ובדיקתן אונליין (word/pdf) וכן הזנת משוב ומתן ציון ישירות באתר הקורס.

 3. שילוב תוכן דיגיטלי.

 4. תקשורת בין משתתפי הקורס והמרצים.

 5. הוספת סרטונים בתחומים אקדמיים.

 6. התקנה והטמעה של  Stack ו Maxima - ממשק לתירגול אוטומטית במתמטיקה המאפשרת לסטודנטים/יות קבלת משוב מיידי .

   מאגר קורסים מוקלטים​

  מאגר קורסים מוקלטים  במסגרת שיפור ההוראה לשינון החומר, חזרה לפני בחינות ועוד, עומד לרשות הסטודנטים מאגר וידאו של קורסים נבחרים מוקלטים. בקשות להקלטת קורסים נוספים, יש להפנות לדיקן הסטודנטים.  

   לשאלות ניתן לפנות ליעקב צוריאל 77204.