​מטרות:​

  1. לאתר טכנולוגיות חדשות בתחום ההוראה

  2. לבדוק את ​הת​אמתן של הטכנולוגיות הרלוונטיות לאוניברסיטת בן-גוריון

  3. לפת​ח ולהטמיע טכנולוגיות חדש​ניות בהוראה ובלמידה

יעדים:​

  1. להגדיל את מודעות הסגל האקדמי ליתרונות של שימוש בטכנולוגיה בהוראה ובלמידה

  2. לחדש בשיטות ובמודלים של הוראה (כגון:flipped classroom Blended learning ) תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות וחדשות.​

  3. לפתח טכנולוגיות חדשות לקידום ההור​אה והלמידה והטמעתן

  4. להרחיב את מגוון הקורסים המקוונים לשימוש פנים אוניברסיטאי ולקהל הרחב

  5. לפעול בשיתוף פעולה עם גופים נוספים באוניברסיטה לשם שיפור ההוראה והלמידה