​מטרות:​

  1. לאתר טכנולוגיות חדשות בתחום ההוראה המקוונת.

  2. לבחון את ​הת​אמתן של הטכנולוגיות הרלוונטיות לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  3. לפת​ח ולהטמיע טכנולוגיות חדש​ניות בהוראה, בלמידה, שיתוף ובקרה.

יעדים:​

  1. העלאת מודעות הסגל האקדמי ליתרונות השימוש בטכנולוגיות בהוראה ובלמידה.

  2. חידוש שיטות ומודלים של הוראה (כגון:flipped classroom Blended learning ) תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות.​

  3. פיתוח טכנולוגיות חדשות לקידום ההור​אה והלמידה והטמעתן בשיתוף הסטודנטים.

  4. הרחבת מגוון הקורסים המקוונים לשימוש פנים אוניברסיטאי ולקהל הרחב.

  5. שיתוף פעולה עם גופים נוספים באוניברסיטה למטרת שיפור ההוראה והלמידה.